Nộp thuế TNDN tạm tính thì có phải nộp tờ khai không?

Ngày hỏi:31/03/2021

Khi công ty mình nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý thì có phải nộp cùng tờ khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính không admin?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều 17 Thông tư 151/2014/TT-BTC có quy định như sau:

   “Điều 12a. Tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý và quyết toán thuế năm

   Căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh, người nộp thuế thực hiện tạm nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp của quý chậm nhất vào ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế; doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý.

   Như vậy, hàng quý doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính thì không phải nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn