Nộp tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Ngày hỏi:08/07/2015
Kính gửi: Cục Thuế Em xin hỏi câu hỏi như sau: Theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính thì: - Người nộp thuế nộp tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của năm làm 2 kỳ. Kỳ thứ nhất, thời hạn nộp tiền chậm nhất là ngày 31/5. Kỳ thứ hai, thời hạn nộp tiền chậm nhất là ngày 31/10. Như vậy giả sử thuế ghi thu một năm của hộ gia đình là 100.000,0 ngàn đồng thì chậm nhất là ngày 31/5 phải nộp là 50.000,0 đồng và chậm nhất ngày 31/10 phải nộp 50.000,0 đồng còn laị nếu quá các hạn trên thi sẽ bị phạt chậm nộp tiền thuế Em rất mong được Cục Thuế giải đáp sớm. Em xin cám ơn

  Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Bình Phước tư vấn như sau:

  • Tại khoản 1 Điều 18, khoản 1 Điều 34 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính quy định:

   “Điều 18. Khai thuế, khoản thu ngân sách nhà nước liên quan đến sử dụng đất đai

   đ.2) Thời hạn nộp thuế:

   - Người nộp thuế nộp tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của năm làm 2 kỳ. Kỳ thứ nhất, thời hạn nộp tiền chậm nhất là ngày 31 tháng 5. Kỳ thứ hai, thời hạn nộp tiền chậm nhất là ngày 31 tháng 10.

   Người nộp thuế được quyền lựa chọn nộp thuế một lần hoặc hai lần trong năm. Trường hợp người nộp thuế muốn nộp một lần cho cả năm thì phải nộp vào kỳ nộp thứ nhất của năm.”

   Điều 34. Tính tiền chậm nộp đối với việc chậm nộp tiền thuế

   1. Các trường hợp phải nộp tiền chậm nộp tiền thuế

   a) Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan thuế, thời hạn ghi trong quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế của cơ quan thuế và quyết định xử lý của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.”

   Căn cứ vào các quy định trên, người nộp thuế phi nông nghiệp có thể lựa chọn nộp một lần hoặc hai lần trong năm, nếu nộp chậm so với thời gian quy định và thông báo của cơ quan Thuế thì phải đóng tiền phạt chậm nộp theo luật Quản lý thuế.

   Cục Thuế trả lời đến bạn được biết./.


  Nguồn:

  Cục Thuế Bình Phước
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn