Ông bà có được xem là người phụ thuộc khi đăng ký giảm trừ gia cảnh không?

Ngày hỏi:11/07/2019

Trước khi lấy chồng em có làm giảm trừ gia cảnh cho thu nhập của mình là Bà Nội. Nhưng hiện nay em đã chuyển khẩu theo nhà chồng. Vậy em có phải hủy giảm trừ gia cảnh của mình không? Và thủ tục làm như thế nào ạ?
jintech.co.xxx@gmail.com

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • - Căn cứ Điểm d Khoản 3 Điều 12 Nghị định 65/2013/NĐ-CP thì:

   + Nếu bà nội bạn bị khuyết tật không có khả năng lao động mà không có thu nhập hoặc có thu nhập nhưng không vượt quá 1.000.000, và không có nơi nương tựa mà bạn là người nộp thuế trực tiếp nuôi dưỡng thì bạn vẫn được quyền giảm trừ gia cảnh.

   + Nếu bà nội bạn không thỏa một trong các điều kiện của trường hợp trên thì bạn phải thực hiện cắt giảm người phụ thuộc.

   - Hồ sơ cắt giảm người phụ thuộc được thực hiện theo Điều 13 Thông tư 95/2016/TT-BTC như sau:

   Người nộp thuế thay đổi thông tin trực tiếp với cơ quan thuế, hồ sơ gồm:

   + Tờ khai Điều chỉnh thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này để thay đổi thông tin cho cá nhân người nộp thuế và người phụ thuộc.

   + Bản sao không yêu cầu chứng thực Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực nếu thông tin đăng ký thuế của cá nhân trên các Giấy tờ này có thay đổi.

   + Bản sao không yêu cầu chứng thực Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực nếu thông tin đăng ký thuế của người phụ thuộc trên các Giấy tờ này có thay đổi.

   Người nộp thuế thay đổi thông tin thông qua tổ chức chi trả thu nhập, hồ sơ gồm: Cá nhân gửi Bản sao không yêu cầu chứng thực các giấy tờ có thay đổi thông tin liên quan đến đăng ký thuế của người phụ thuộc cho cơ quan chi trả thu nhập. Cơ quan chi trả thu nhập lập Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua cơ quan chi trả thu nhập mẫu số 20-ĐK-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư này. Trên tờ khai đánh dấu vào ô “Thay đổi thông tin đăng ký thuế” và ghi các thông tin đăng ký thuế có thay đổi.

   - Trình tự thực hiện cắt, giảm người phụ thuộc theo quy định tại Điều 12 Thông tư 95/2016/TT-BTC

   + Đối với trường hợp đăng ký thuế trực tiếp thì khi thay đổi thông tin người phụ thuộc phải thông báo cho cơ quan thuế trong thời hạn 10 làm việc, sau đó cơ quan thuế sẽ cập nhật thông tin thay đổi.

   + Đối với người nộp thuế là cá nhân có ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập thực hiện đăng ký thuế, khi thay đổi thông tin đăng ký người phụ thuộc, cá nhân phải khai báo với cơ quan chi trả thu nhập. Cơ quan chi trả thu nhập có trách nhiệm tổng hợp và gửi hồ sơ thông tin thay đổi của các cá nhân ủy quyền đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần trong năm, chậm nhất là 10 (mười) ngày làm việc trước thời Điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm.

   => Như vậy, theo quy định hiện hành, nếu bà nội bạn không thuộc diện khuyết tật hay không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì bà nội bạn không được xem là người phụ thuộc khi bạn kê khai thuế. Trường hợp này bạn phải thực hiện cắt giảm người phụ thuộc và trình tự thực hiện theo quy định trên.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Cách tính thuế khoán
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn