Phân bổ và giao dự toán chi cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải được pháp luật quy định như thế nào?

Phân bổ và giao dự toán chi cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải được pháp luật quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi đang làm việc tại Cục hải quan tỉnh Nghệ An, tôi có một thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp như sau: Phân bổ và giao dự toán chi cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải được pháp luật quy định như thế nào? Văn bản nào quy định về vấn đề này? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

Minh Thủy (minhthuy***@fmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Phân bổ và giao dự toán chi cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải được pháp luật quy định tại Khoản 2 Điều 11 Thông tư 14/2017/TT-BTC hướng dẫn quản lý, sử dụng phí bảo đảm hàng hải thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước và cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, như sau:

   Trước ngày 31 tháng 12, Bộ Giao thông vận tải thực hiện phân bổ và giao dự toán chi cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải cho Cục Hàng hải Việt Nam, đồng thời gửi Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước nơi Cục Hàng hải Việt Nam mở tài khoản giao dịch để phối hợp thực hiện.

   Khi phân bổ và giao dự toán, Bộ Giao thông vận tải trích lại 2% tổng dự toán chi được giao để chi cho các nhiệm vụ đột xuất đảm bảo an toàn hàng hải. Trường hợp đến hết ngày 30 tháng 09, Bộ Giao thông vận tải chưa phân bổ hết cho các nhiệm vụ đột xuất đảm bảo an toàn hàng hải thì được phân bổ và giao dự toán cho các nhiệm vụ bảo đảm an toàn hàng hải còn lại.

   Như vậy, việc phân bổ và giao dự toán chi phí thuộc về trách nhiệm của Bộ Giao thông vận tải. Khi nhận được nguồn ngân sách, cục hàng hải có trách nhiệm phân bổ chi cho các nhiệm vụ đột xuất đảm bảo an toàn hàng hải. Các cơ quan có liên quan như kho bạc nhà nước có trách nhiệm tạo điều kiện để cục hải quan sử dụng và quản lý nguồn ngân sách đó theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là nội dung câu trả lời của Ban biên tập về phân bổ và giao dự toán chi cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Thông tư 14/2017/TT-BTC.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn