Phân loại mức thuế đối với hàng hóa nhập khẩu có thể áp dụng Danh mục HS được không?

Ngày hỏi:25/10/2019

Tôi có vấn đề cần được tư vấn: Trong quá trình phân loại kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm thì có thể sử dụng Danh mục HS để áp dụng mức thuế đối với hàng hóa nhập khẩu được không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 14/2015/TT-BTC thì nguyên tắc phân loại hàng hóa như sau:

   1. Một mặt hàng chỉ có một mã số duy nhất theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

   2. Khi phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, phải tuân thủ:

   a) Điều 26 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014;

   b) Điều 16 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 15/1/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

   c) Các nội dung hướng dẫn tại Thông tư này.

   Theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư 14/2015/TT-BTC thì:

   1. Trường hợp thực hiện phân loại hàng hóa theo quy định tại Điều 4 Thông tư này nhưng chưa xác định được mã số duy nhất theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam thì sử dụng các tài liệu sau:

   a) Chú giải chi tiết Danh mục HS;

   b) Tuyển tập ý kiến phân loại của WCO;

   c) Chú giải bổ sung Danh mục AHTN;

   d) Cơ sở dữ liệu về Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

   Như vậy, trong một số trường hợp đặc biệt thực hiện phân loại hàng hóa nhưng chưa xác định được mã số duy nhất theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam thì có thể áp dụng chú giải chi tiết Danh mục HS.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT