Phí công đoàn đóng cho những năm trước có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN?

Ngày hỏi:20/04/2016

Phí công đoàn đóng cho những năm trước có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN?

  Nội dung này được Webketoan tư vấn như sau:

  • Căn cứ:
   – Khoản 4, Điều 4; Điều 5; Khoản 3, Điều 7 Nghị định 191/2013/NĐ-CP
   – Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC
   Theo các quy định trên thì doanh nghiệp chỉ tính vào chi phí được trừ khi các khoản chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của năm phát sinh.
   Tuy nhiên nếu:
   – Doanh nghiệp thành lập tổ chức công đoàn theo yêu cầu của Liên đoàn lao động
   – Doanh nghiệp đóng bổ sung phí công đoàn của những năm trước theo yêu cầu của Liên đoàn lao động
   – Doanh nghiệp thực hiện đúng theo quy định của Luật công đoàn và nghị định 191/2013/NĐ-CP của Chính Phủ
   Kết luận: Phần trích nộp công đoàn cho người lao động của những năm trước vẫn được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN của năm thực đóng.
   Nguồn tham khảo: Công văn 1564/TCT- DNL, ngày 14/04/2016


  Nguồn:

  Webketoan
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn