Phí đăng ký giao dịch bảo đảm là bao nhiêu?

Ngày hỏi:28/08/2019

Tôi muốn đăng ký QSDĐ để thế chấp cho ngân hàng vay 100 triệu. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi tôi phải nộp bao nhiêu tiền phí cho việc đăng ký giao dịch bảo đảm này?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Phụ lục I ban hành kèm theo Luật phí và lệ phí 2015 thì phí đăng ký giao dịch bảo đảm được các cơ quan quy định mức phí như sau:

   - Bộ Tài chính quy định đối với hoạt động đăng ký do cơ quan trung ương thực hiện;

   - Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với hoạt động đăng ký do cơ quan địa phương thực hiện.

   Như vậy, đối với việc bạn đăng ký biện pháp bảo đảm đối với QSDĐ để thế chấp cho ngân hàng vay 100 triệu thì phí đăng ký được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nơi bạn đăng ký quy định. Do bạn không cung cấp, bạn đăng ký giao dịch bảo đảm ở đâu nên chúng tôi không thể xác định được bạn phải nộp phí đăng ký giao dịch bảo đảm bao nhiêu.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn