Phương thức cung cấp thông tin giữa cơ quan thuế và tổ chức tín dụng

Ngày hỏi:24/04/2019

Tôi được biết giữ cơ quan thuế và tổ chức tín dụng có sự trao đổi và cung cấp thông tin để thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của cá nhân. Có thắc mắc sau tôi mong nhận phản hồi. Phương thức cung cấp thông tin giữa cơ quan thuế và tổ chức tín dụng được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Phương thức cung cấp thông tin giữa cơ quan thuế và tổ chức tín dụng quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư liên tịch 102/2010/TTLT-BTC-NHNN hướng dẫn về việc trao đổi, cung cấp thông tin giữa cơ quan quản lý thuế và các tổ chức tín dụng do Bộ Tài chính - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành, cụ thể như sau:

   - Trường hợp cung cấp trực tiếp: đại diện bên yêu cầu cung cấp thông tin và đại diện cung cấp thông tin tổ chức giao nhận trực tiếp văn bản cung cấp thông tin và các tài liệu kèm theo (nếu có).

   - Trường hợp cung cấp gián tiếp: giao nhận thông qua các tổ chức cung ứng dịch vụ bưu chính.

   - Trường hợp cung cấp thông tin điện tử: thực hiện theo khoản 4 Điều này.

   - Việc cung cấp thông tin trực tiếp phải lập thành biên bản giao nhận cung cấp thông tin, có chữ ký của đại diện cơ quan cung cấp thông tin và người thực hiện tiếp nhận thông tin. Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản làm cơ sở xác nhận thông tin đã được cung cấp.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn