Quà 20/10 chi từ quỹ công đoàn tặng cho NLĐ có phải chịu thuế TNCN không?

Ngày hỏi:29/10/2019

Em có nội dung vướng mắc như sau: quà 20/10 chi từ quỹ công đoàn tặng cho NLĐ có phải chịu thuế TNCN không? Mong nhận được phản hồi!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quà 20/10 chi từ quỹ công đoàn tặng cho NLĐ có phải chịu thuế TNCN không?
   (ảnh minh họa)
  • Tại Điều 103 Bộ luật lao động 2012 có quy định về vấn đề tiền thưởng cho người lao động như sau:

   "Điều 103. Tiền thưởng

   1. Tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

   2. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở."

   Theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định 65/2013/NĐ-CP (Được sửa đổi bởi: Khoản 1 Điều 3 Nghị định 91/2014/NĐ-CP và Khoản 1 Điều 3 Nghị định 91/2014/NĐ-CP) thì thu nhập từ tiền lương, tiền công mà người lao động nhận được từ người sử dụng lao động phải chịu thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

   - Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công nhận được dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.

   - Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản phụ cấp, trợ cấp.

   - Tiền thù lao nhận được dưới các hình thức như: Tiền hoa hồng môi giới, tiền tham gia đề tài, dự án, tiền nhuận bút và các khoản tiền hoa hồng, thù lao khác;

   - Tiền nhận được từ tham gia hiệp hội kinh doanh, hội đồng quản trị, ban kiểm soát, hội đồng quản lý, các hiệp hội, hội nghề nghiệp, và các tổ chức khác;

   - Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức.

   - Các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức, kể cả thưởng bằng chứng khoán, trừ các khoản tiền thưởng sau đây:

   + Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu được Nhà nước phong tặng, bao gồm cả tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng;

   + Tiền thưởng kèm theo giải thưởng quốc gia, giải thưởng quốc tế được Nhà nước Việt Nam thừa nhận;

   + Tiền thưởng về cải tiến kỹ thuật, sáng chế, phát minh được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận;

   + Tiền thưởng về việc phát hiện, khai báo hành vi vi phạm pháp luật với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

   Như vậy, khoản tiền được chi từ quỹ Công đoàn để thưởng cho người lao động không phải chịu thuế thu nhập cá nhân vì khoản tiền này không phải được trích từ phía người sử dụng lao động.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn