Quy định về thông báo hủy hóa đơn

Ngày hỏi:02/08/2012

Thưa luật sư, Hiện tại do chương trình hóa đơn tự in của bên công ty em bị lỗi dẫn tới có nhiều số hóa đơn không có trong hệ thống trong quý 2 năm 2012. Em nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn vào ngày 20/07/2012 cùng với thông báo hủy hóa đơn.(trong báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn em có nhập số hóa đơn hủy). Ngày làm thông báo hủy và BK01/AC của em là ngày 20/07/2012 nhưng cơ quan thuế nói như vậy là bên em trễ hạn đáng lý phải nộp vào ngày 30/06/2012 mới đúng. Cục thuế nói cho gia hạn 5 ngày để nộp thông báo hủy hóa đơn. Có nghĩa là ngày hủy là ngày 30/06/2012, nhưng em có thể nộp  chậm nhất ngày 05/07/2012. Quy định này là ở đâu. Vậy trên thông báo hủy hóa đơn và BK01/AC, em nhập ngày 04/07/2012 có sai không? 

  Nội dung này được Luật sư Nguyễn Đình Hùng tư vấn như sau:

  • Theo hướng dẫn của thông tư 153/2010/TT-BTC :

   Xử lý trong trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn

   1. Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh nếu phát hiện mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập hoặc chưa lập phải lập báo cáo về việc mất, cháy, hỏng và thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.8 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.

   2. Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ người bán đã lập hóa đơn theo đúng quy định nhưng sau đó người bán hoặc người mua làm mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập thì người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, trong biên bản ghi rõ liên 1 của hóa đơn người bán hàng khai, nộp thuế trong tháng nào, ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền), đóng dấu (nếu có) trên biên bản và người bán sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho người mua. Người mua được sử dụng hóa đơn bản sao kèm theo biên bản về việc mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế. Người bán và người mua phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc mất, cháy, hỏng hoá đơn.

   Bạn phải thực hiện theo hướng dẩn, chứ không phải thông báo hủy hóa đơn.


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn