Quy định của pháp luật về báo cáo kết quả thanh tra thuế của cơ quan thuế

Ngày hỏi:29/06/2017

Báo cáo kết quả thanh tra thuế của cơ quan thuế được pháp luật quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Minh Trang một công chức thuế vừa đỗ vào ngành thuế, tôi có một thắc mắc muốn được hỏi Ban biên tập như sau, việc báo cáo kết quả thanh tra thuế của cơ quan thuế được pháp luật quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu nội dung này tại văn bản nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

Minh Trang (minhtrang***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Báo cáo kết quả thanh tra thuế của cơ quan thuế được pháp luật quy định tại Khoản 5 Điều 66 Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC năm 2017 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Luật quản lý thuế; Luật quản lý thuế sửa đổi và Nghị định 83/2013/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành, cụ thể như sau:

   a) Chậm nhất là 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc thanh tra, trưởng đoàn thanh tra phải báo cáo kết quả thanh tra với lãnh đạo bộ phận thanh tra để trình người ban hành Quyết định thanh tra và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, khách quan của báo cáo đó;

   b) Báo cáo kết quả thanh tra phải có các nội dung sau đây:

   - Kết quả cụ thể về từng nội dung đã tiến hành thanh tra;

   - Ý kiến khác nhau giữa thành viên Đoàn thanh tra với Trưởng đoàn thanh tra về nội dung báo cáo kết quả thanh tra (nếu có);

   - Các quy định của pháp luật làm căn cứ để xác định tính chất, mức độ vi phạm và kiến nghị biện pháp xử lý

   Như vậy, cơ quan quản lý thuế sau khi hoàn thành việc thanh tra cơ quan thuế phải có trách nhiệm lập báo cáo gửi lên cá nhân và cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc thanh tra thuế đối với người nộp thuế. Việc lập báo cáo về thanh tra thuế được pháp luật quy định đó là chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày kế thúc việc thanh tra gửi đến cá nhân có thẩm quyền, về nội dung báo cáo phải thực hiện theo đúng nội dung mà pháp luật có quy định.

   Trên đây là nội dung câu trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về việc báo cáo kết quả thanh tra thuế của cơ quan thuế. Để hiểu rõ và chi tiêt hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC năm 2017.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn