Quy định về hóa đơn, chứng từ trong tính thuế giá trị gia tăng trước 01/01/2004

Theo dõi sự thay đổi của Hóa đơn, chứng từ giá trị gia tăng
Ngày hỏi:01/11/2018

Xin cho tôi hỏi theo quy định của pháp luật trước ngày 01/01/2004 thì quy định về hóa đơn, chứng từ trong tính thuế giá trị gia tăng được quy định cụ thể trong văn bản pháp luật nào? Và được quy định cụ thể như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định trước ngày 01/01/2004 thì các quy định liên quan đến lĩnh vực thuế giá trị gia tăng được thực hiện theo Luật Thuế giá trị gia tăng 1997.

   Theo đó, theo quy định tại Điều 11 Luật Thuế giá trị gia tăng 1997 thì các hóa đơn, chứng từ trong tính thuế giá trị gia tăng trước 01/01/2004 được quy định cụ thể như sau:

   - Việc mua, bán hàng hóa, dịch vụ đều phải có hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.

   - Các cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế phải sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng và phải ghi đầy đủ, đúng các yếu tố quy định, trong đó ghi rõ giá bán, khoản phụ thu, phí thu thêm, khoản thuế giá trị gia tăng, giá thanh toán.

   Trong trường hợp hóa đơn không ghi khoản thuế giá trị gia tăng thì thuế giá trị gia tăng được xác định bằng giá thanh toán theo hóa đơn nhân với thuế suất thuế giá trị gia tăng.

   - Đối với các loại tem, vé được coi là chứng từ thanh toán đã in sẵn giá thanh toán thì giá thanh toán tem, vé đó đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn