Quy định về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào trước 01/01/2004

Theo dõi sự thay đổi của Khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào
Ngày hỏi:01/11/2018

Tôi đang tìm hiểu các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến lĩnh vực thuế giá trị gia tăng. Tôi muốn hỏi câu này: Pháp luật trước ngày 01/01/2004 quy định như thế nào về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào? Mong được giải đáp sớm nhất có thể.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định trước ngày 01/01/2004 thì các quy định liên quan đến lĩnh vực thuế giá trị gia tăng được thực hiện theo Luật Thuế giá trị gia tăng 1997.

   Theo đó, theo quy định tại Luật Thuế giá trị gia tăng 1997 57/1997/L-CTN thì việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào trước 01/01/2004 được quy định cụ thể như sau:

   Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào (gọi là thuế đầu vào) như sau:

   - Thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng thì được khấu trừ toàn bộ;

   - Thuế đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng và không chịu thuế giá trị gia tăng thì chỉ được khấu trừ số thuế đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng;

   - Thuế đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó;

   Riêng đối với tài sản cố định, nếu có số thuế đầu vào được khấu trừ lớn thì được khấu trừ dần hoặc được hoàn thuế theo quy định của Chính phủ;

   - Trong trường hợp cơ sở sản xuất, chế biến mua nông sản, lâm sản, thủy sản chưa qua chế biến của người sản xuất mà không có hóa đơn giá trị gia tăng thì được khấu trừ thuế đầu vào từ 1% đến 5% tính trên giá nông sản, lâm sản, thủy sản mua vào; tỷ lệ khấu trừ đối với từng loại hàng hóa do Chính phủ quy định;

   Việc khấu trừ thuế quy định tại điểm này không áp dụng đối với trường hợp xuất khẩu;

   - Việc khấu trừ thuế đầu vào đối với một số trường hợp đặc biệt khác do Chính phủ quy định.

   Căn cứ để xác định số thuế đầu vào được khấu trừ là:

   - Số thuế giá trị gia tăng ghi trên hoá đơn giá trị gia tăng khi mua hàng hoá, dịch vụ hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu; đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn không ghi khoản thuế giá trị gia tăng thì không được khấu trừ thuế;

   - Bản kê hàng hóa mua vào theo mẫu của cơ quan thuế đối với loại hàng hóa quy định tại điểm d khoản 1 Điều này.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn