Quy định về phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng trước ngày 01/01/2008

Ngày hỏi:01/11/2018

Hiện nay, Luật Thuế giá trị gia tăng 2008 đang có hiệu lực thi hành (có hiệu lực thi hành từ 01/01/2008). Vậy xin cho hỏi trước ngày Luật Thuế giá trị gia tăng 2008 đang có hiệu lực thi hành thì việc tính thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp khấu trừ thuế được thực hiện theo quy định nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định pháp luật trước 01/01/2008 thì thuế giá trị gia tăng là thuế tính trên khoản giá trị tăng thêm của hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng.

   Theo quy định tại Điều 9 Luật Thuế giá trị gia tăng 1997 thì thuế giá trị gia tăng phải nộp được tính theo phương pháp khấu trừ thuế hoặc phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng.

   Trong đó, theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 Luật Thuế giá trị gia tăng 1997 thì việc tính thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp khấu trừ thuế được thực hiện như sau:

   Số thuế phải nộp bằng thuế giá trị gia tăng đầu ra trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

   Thuế giá trị gia tăng đầu ra bằng giá tính thuế của hàng hóa, dịch vụ bán ra nhân với thuế suất.

   Thuế giá trị gia tăng đầu vào bằng tổng số thuế giá trị gia tăng đã thanh toán được ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng mua hàng hóa, dịch vụ hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn