Quy định về phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng hiện hành

Ngày hỏi:01/11/2018

Theo quy định pháp luật hiện hành trong lĩnh vực thuế giá trị gia tăng thì việc tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng được thực hiện như thế nào? Ai am hiểu quy định trong lĩnh vực này thì giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quy định về phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng hiện hành
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định của pháp luật trước 01/01/2014 thì thuế giá trị gia tăng là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng.

   Các quy định liên quan đến lĩnh vực thuế giá trị gia tăng hiện hành được thực hiện theo quy định tại Luật Thuế giá trị gia tăng 2008, Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi năm 2013, Luật sửa đổi các Luật về thuế 2014 và Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế sửa đổi 2016.

   Theo quy định tại Điều 9 Luật Thuế giá trị gia tăng 2008 thì phương pháp tính thuế giá trị gia tăng gồm phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng và phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng.

   Trong đó, theo quy định tại Khoản 5 Điều 1 Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi năm 2013 thì số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng bằng giá trị gia tăng nhân với thuế suất thuế giá trị gia tăng áp dụng đối với hoạt động mua bán, chế tác vàng, bạc, đá quý.

   Giá trị gia tăng của vàng, bạc, đá quý được xác định bằng giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý bán ra trừ giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý mua vào tương ứng.

   Số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng bằng tỷ lệ % nhân với doanh thu áp dụng như sau:

   - Đối tượng áp dụng:

   + Doanh nghiệp, hợp tác xã có doanh thu hàng năm dưới mức ngưỡng doanh thu một tỷ đồng, trừ trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế quy định tại khoản 2 Điều 10 của Luật này;

   + Hộ, cá nhân kinh doanh;

   + Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh không có cơ sở thường trú tại Việt Nam nhưng có doanh thu phát sinh tại Việt Nam chưa thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ, trừ tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa, dịch vụ để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển và khai thác dầu, khí nộp thuế theo phương pháp khấu trừ do bên Việt Nam khấu trừ nộp thay;

   + Tổ chức kinh tế khác, trừ trường hợp đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế quy định tại khoản 2 Điều 10 của Luật này;

   - Tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng được quy định như sau:

   + Phân phối, cung cấp hàng hoá: 1%;

   + Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 5%;

   + Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hoá, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 3%;

   + Hoạt động kinh doanh khác: 2%.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn