Quy trình, thủ tục bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo ngành Thuế, Hải quan

Ngày hỏi:01/12/2018

Chào Ban biên tập, tôi là Hoàng Thành. Hiện đang phụ trách công tác cán bộ tại một cơ quan nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính có thắc mắc sau tôi mong nhận phản hồi. Cụ thể: Quy trình, thủ tục bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo ngành Thuế, Hải quan được quy định như thế nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quy trình, thủ tục bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo ngành Thuế, Hải quan quy định tại Điều 31 Quyết định 1699/QĐ-BTC năm 2018 về Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính, cụ thể như sau:

   - Bước 1: Công chức, viên chức lãnh đạo làm báo cáo tự nhận xét, đánh giá việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong thời hạn giữ chức vụ.

   - Bước 2: Tổ chức Hội nghị cán bộ “chủ chốt”

   - Bước 3: Tổ chức Hội nghị Tập thể Lãnh đạo

   - Bước 4: Phê duyệt quyết định và tổ chức lưu hành quyết định bổ nhiệm lại

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn