Quyền của người nộp thuế trong việc kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế

Ngày hỏi:31/07/2019

Chào anh chị, theo quy định mới nhất về hoạt động quản lý thuế thì người nộp thuế trong việc kiểm tra thuế tại trụ sở của mình có những quyền gì? Nhờ hỗ trợ.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 111 Luật quản lý thuế 2019 có hiệu lực ngày 01/7/2020 quy định người nộp thuế có các quyền sau đây:

   - Từ chối việc kiểm tra khi không có quyết định kiểm tra thuế.

   - Từ chối cung cấp thông tin, tài liệu không liên quan đến nội dung kiểm tra thuế; thông tin, tài liệu thuộc bí mật nhà nước, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

   - Nhận biên bản kiểm tra thuế và yêu cầu giải thích nội dung biên bản kiểm tra thuế.

   - Bảo lưu ý kiến trong biên bản kiểm tra thuế.

   - Khiếu nại, khởi kiện và yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

   - Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình kiểm tra thuế.

   => Trên đây là những quyền của người nộp thuế trong việc kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế mà luật quản lý thuế mới quy định.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn