Quyền của tổ chức bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ khi sử dụng hóa đơn thuế

Ngày hỏi:05/08/2021

Tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ có quyền gì khi sử dụng hóa đơn, chứng từ thuế? Xin được hỏi theo văn bản mới nhất.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quyền của tổ chức bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ khi sử dụng hóa đơn thuế
   (ảnh minh họa)
  • Theo Khoản 1 Điều 55 Nghị định 123/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 01/07/2022) quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, trong đó:

   Tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ có quyền:

   - Tạo hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế để sử dụng nếu đáp ứng các yêu cầu theo quy định tại khoản 2 Điều 91 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14;

   - Sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế nếu thuộc trường hợp và đối tượng quy định tại khoản 1, 3, 4 Điều 91 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14;

   - Sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế đặt in theo quy định tại Điều 24 Nghị định này;

   - Sử dụng hóa đơn hợp pháp để phục vụ cho các hoạt động kinh doanh;

   - Khiếu kiện các tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm các quyền tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn hợp pháp.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn