Quyết toán thuế GTGT

Ngày hỏi:20/08/2015
Em có thắc mắc như thế này mong cục thuế trả lời giúp cty ty em vừa quyết toán thuế xong, sau khi kiểm tra chi cục thuế đưa ra quyết định kiểm tra như sau: Thuế GTGT còn phải nộp cuối năm 2014 là 302.000.000 nhưng so với báo cáo tài chính của công ty em là 400.000.000 vậy em phải điều chỉnh như thế nào để số liệu khớp với tình hình nợ thuế của chi cục số chênh lệch trên được biết là do số thuế vãng lai chuyển về chi cục mà kế toán trước không hạch toán vậy cách sử lý như thế nào

  Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Bình Phước tư vấn như sau:

  • Căn cứ khoản 5, Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính, quy định:

   “Điều 10. Quy định chung về khai thuế, tính thuế

   5. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế

   - Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp còn sai sót liên quan đến thời kỳ, phạm vi đã kiểm tra, thanh tra dẫn đến phát sinh tăng số thuế phải nộp, giảm số thuế đã được hoàn, giảm số thuế được khấu trừ, giảm số thuế đã nộp thừa thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh và bị xử lý theo quy định như đối với trường hợp cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra phát hiện.

   Trường hợp cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế liên quan đến tăng, giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ thì người nộp thuế thực hiện khai điều chỉnh vào hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế nhận được kết luận, quyết định xử lý về thuế theo kết luận, quyết định xử lý về thuế của cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền (người nộp thuế không phải lập hồ sơ khai bổ sung)”.

   Căn cứ quy định trên. Trường hợp của bạn, bạn thực hiện khai điều chỉnh vào hồ sơ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế nhận được kết luận, quyết định xử lý về thuế theo kết luận, quyết định xử lý về thuế của cơ quan thuế, (bạn không phải lập hồ sơ khai bổ sung)”.

   Chào bạn !


  Nguồn:

  Cục Thuế Bình Phước
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn