Sản xuất sản phẩm phần mềm được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp thế nào?

Ngày hỏi:10/01/2020

Công ty tôi dự định sắp tới sẽ đầu tư vào dự án sản xuất phần mềm tại huyện Đại Lộc Quảng Nam, nhằm chuẩn bị tốt cho việc triển khai dự án, cho tôi hỏi khi công ty đầu tư vào dự án này có được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp không? Nếu có thì hưởng thế nào? Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • - Căn cứ Phụ lục I Nghị định 118/2015/NĐ-CP thì ngành nghề sản xuất phần mềm thuộc danh mục ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư.

   - Theo Phụ lục II Nghị định 118/2015/NĐ-CP thì huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

   - Theo Điều 16 Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định tại Khoản 2 Điều 15 và Điều 16 Luật Đầu tư gồm:

   + Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư hoặc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư theo quy định tại Phụ lục I Nghị định này.

   + Dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định tại Phụ lục II Nghị định này.

   - Nguyên tắc áp dụng ưu đãi đầu tư:

   + Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn được hưởng ưu đãi đầu tư như quy định đối với dự án đầu tư thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

   + Dự án đầu tư đáp ứng điều kiện hưởng các mức ưu đãi đầu tư khác nhau được áp dụng mức ưu đãi cao nhất.

   Theo Khoản 7 và Khoản 8 Điều 1 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi năm 2013 sửa đổi, bổ sung Điều 13 và Điều 14 Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp 2008 như sau:

   + Áp dụng thuế suất 10% trong thời gian mười lăm năm đối với: Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu kinh tế, khu công nghệ cao.

   + Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại khoản 1, điểm a khoản 2 Điều 13 của Luật này và doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được miễn thuế tối đa không quá bốn năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá chín năm tiếp theo.

   + Thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được tính từ năm đầu tiên có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư, trường hợp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư.

   => Như vậy, căn cứ quy định trên và thông tin bạn cung cấp thì khi công ty bạn đầu tư vào dự án sản xuất phần mềm tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn sẽ được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Cụ thể, sẽ được áp dụng thuế suất 10% trong thời gian mười lăm năm, trong đó được miễn thuế tối đa không quá bốn năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá chín năm tiếp theo.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn