Sau thời điểm cơ quan hải quan ban hành quyết định kiểm tra báo cáo quyết toán công ty có được sửa định mức không?

Ngày hỏi:12/08/2019

Chúng tôi muốn hỏi, nếu như sau khi đã truyền định mức thực tế và báo cáo quyết toán cho cơ quan hải quan qua hệ thống và đã nộp bản giấy rồi. Trong vòng 60 ngày mặc dù doanh nghiệp đã phát hiện định mức thực tế của 1 mã hàng bị sai sót, nhưng bên cơ quan hải quan lại ban hành quyết định kiểm tra báo cáo quyết toán rồi cho tôi hỏi như vậy doanh nghiệp có thế thể xin sửa định mức được không?

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Sau thời điểm cơ quan hải quan ban hành quyết định kiểm tra báo cáo quyết toán công ty có được sửa định mức không?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Khoản 35 và 39 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC quy định:

   Định mức thực tế sản xuất hàng hóa gia công, hàng hóa sản xuất xuất khẩu

   - Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm lưu trữ dữ liệu, chứng từ, tài liệu liên quan đến việc xác định định mức thực tế và thông báo định mức thực tế của lượng sản phẩm đã sản xuất theo năm tài chính cho cơ quan hải quan khi báo cáo quyết toán theo quy định tại khoản 2 Điều 60 Thông tư này.

   - Riêng đối với những sản phẩm sản xuất mà khi kết thúc năm tài chính vẫn chưa có sản phẩm hoàn chỉnh thì tổ chức, cá nhân chưa phải nộp định mức thực tế khi nộp báo cáo quyết toán (Ví dụ: gia công, sản xuất xuất khẩu tàu biển có thời gian dự kiến hoàn thành trong 3 năm thì đến năm tài chính thứ 3 mới phải nộp định mức thực tế).

   - Vật tư không xây dựng được định mức theo sản phẩm thì tổ chức, cá nhân phải lưu trữ các chứng từ liên quan đến việc sử dụng vật tư và thể hiện trong báo cáo quyết toán về tình hình xuất - nhập - tồn kho của vật tư này.

   Báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu

   - Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nộp báo cáo quyết toán nhưng trước thời điểm cơ quan hải quan ban hành quyết định kiểm tra báo cáo quyết toán, kiểm tra sau thông quan, thanh tra, tổ chức, cá nhân phát hiện sai sót trong việc lập báo cáo quyết toán thì được sửa đổi, bổ sung báo cáo quyết toán và nộp lại cho cơ quan hải quan. Hết thời hạn 60 ngày kể từ ngày nộp báo cáo quyết toán hoặc sau khi cơ quan hải quan quyết định kiểm tra báo cáo quyết toán, kiểm tra sau thông quan, thanh tra, tổ chức, cá nhân mới phát hiện sai sót trong việc lập báo cáo quyết toán thì thực hiện việc sửa đổi, bổ sung báo cáo quyết toán với cơ quan hải quan và bị xử lý theo quy định pháp luật về thuế, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

   Như vậy căn cứ quy định của pháp luật thì trường hợp cơ quan hải quan đã ban hành quyết định kiểm tra báo cáo quyết toán, kiểm tra sau thông quan, thanh tra mặc dù vẫn trong thời gian 60 ngày nhưng tổ chức cá nhân không được phép sửa đổi, bổ sung báo cáo quyết toán và nộp lại cho cơ quan hải quan mà khi thực hiện sửa đổi, bổ sung báo cáo quyết toán với cơ quan hải quan sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật về thuế, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn