Sửa đổi, bổ sung, thay thế về mẫu biểu về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

Ngày hỏi:25/10/2019

Xin chào ban biên tập, cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì việc sửa đổi, bổ sung, thay thế về mẫu biểu về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 18 Điều 1 Thông tư 66/2019/TT-BTC (có hiệu lực 05/11/2019) sửa đổi Điều 8 Thông tư 110/2015/TT-BTC thì sửa đổi, bổ sung, thay thế về mẫu biểu như sau:

   a. Sửa đổi các biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 110/2015/TT-BTC:

   - Thông báo về sự cố kỹ thuật của Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế mẫu 02/TB-TĐT;

   - Thông báo về tài khoản giao dịch thuế điện tử theo mẫu 03/TB-TĐT;

   - Thông báo về việc xác nhận nộp thuế điện tử theo mẫu số 05/TB-TĐT;

   - Tờ khai đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử theo mẫu số 01/ĐK-TĐT;

   - Tờ khai đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin giao dịch thuế điện tử theo mẫu số 02/ĐK-TĐT;

   b. Bãi bỏ “Thông báo xác nhận nộp hồ sơ thuế điện tử theo mẫu số 01/TB-TĐT” và “Thông báo thực hiện thủ tục đăng ký thuế bằng phương thức điện tử mẫu 06/TB-TĐT” ban hành kèm theo Thông tư số 110/2015/TT-BTC , thay bằng “Thông báo tiếp nhận theo mẫu số 01-1/TB-TĐT” và “Thông báo chấp nhận/không chấp nhận theo mẫu số 01-2/TB-TĐT”.

   c. Bổ sung biểu mẫu:

   - Thông báo về việc điều chỉnh thông tin nộp thuế theo mẫu số 06/TB-TĐT;

   - Giấy đề nghị xác nhận số đã nộp NSNN theo mẫu số C1-10a/NS-TĐT;

   - Giấy xác nhận/không xác nhận số thuế đã nộp NSNN theo mẫu số C1-10b/NS-TĐT.

   Trên đây là quy định về sửa đổi, bổ sung, thay thế về mẫu biểu về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn