Tài sản cố định bị mất chưa khấu hao hết có được xem là chi phí hợp lý khi đóng thuế TNDN không?

Ngày hỏi:07/11/2019

Tài sản bị mất nhưng giá trị còn lại chưa khấu hao hết thì có được tính vào chi phí được trừ thuế thu nhập doanh nghiệp không ạ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 4 Điều 9 Nghị định 45/2013/TT-BTC quy định:

   TSCĐ chưa khấu hao hết bị mất, bị hư hỏng mà không thể sửa chữa, khắc phục được, doanh nghiệp xác định nguyên nhân, trách nhiệm bồi thường của tập thể, cá nhân gây ra. Chênh lệch giữa giá trị còn lại của tài sản với tiền bồi thường của tổ chức, cá nhân gây ra, tiền bồi thường của cơ quan bảo hiểm và giá trị thu hồi được (nếu có), doanh nghiệp dùng Quỹ dự phòng tài chính để bù đắp. Trường hợp Quỹ dự phòng tài chính không đủ bù đắp, thì phần chênh lệch thiếu doanh nghiệp được tính vào chi phí hợp lý của doanh nghiệp khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp.

   Như vậy, khi TSCĐ bị mất mà chưa khấu hao hết thì doanh nghiệp xác định trách nhiệm bồi thường, tiền bồi thường bù đắp thiệt hại sẽ được khấu trừ thay cho TSCĐ, nếu BTTH không đủ thì phần không đủ đó sẽ được tính vào chi phí hợp lý của doanh nghiệp khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn