Tài sản của công ty đã nộp lệ phí trước bạ đem góp vốn với đối tác nước ngoài

Ngày hỏi:04/11/2011
Công ty tôi đem tài sản của mình góp vốn liên doanh với đối tác nước ngoài để thành lập pháp nhân mới thì khi pháp nhân mới đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản đó có phải nộp lệ phí trước bạ không ?

  Nội dung này được Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS tư vấn như sau:

  • Căn cứ khoản 17 điều 3 Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ. Trường hợp tài sản của Công ty đã nộp lệ phí trước bạ, đem góp vốn liên doanh với đối tác nước ngoài để thành lập pháp nhân mới thì khi pháp nhân mới đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản đó không phải nộp lệ phí trước bạ .


  Nguồn:

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn