Thẩm định dự toán chi phí dịch vụ công ích

Ngày hỏi:21/07/2015

Theo Công văn số 2449/SXD-KTXD ngày 28/10/2014 của Sở Xây dựng về việc thẩm định dự toán chi phí dịch vụ công ích trên địa bàn huyện Hoành Bồ, mục 3 (kết luận và kiến nghị) có nội dung "bỏ thuế giá trị gia tăng đối với 2 hạng mục: duy trì hệ thống điện chiếu sáng đô thị....". Căn cứ vào Thông tư số 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng, tại điểm b, Khoản 11, Điều 4 có nội dung "doanh thu không chịu thuế là doanh thu từ hoạt động chiếu sáng công cộng". Như vậy, theo tôi được hiểu thì với chi phí đầu vào (vật liệu, nhân công, máy) là vẫn chịu thuế giá trị gia tăng, còn lợi nhuận tính trước thuộc đối tượng không phải chịu thuế GTGT. Tôi xin hỏi Sở Xây dựng cách hiểu của tôi có đúng với quy định của pháp luật về thuế hay không? Trong bảng tổng hợp dự toán chi phí, tôi để chi phí thuế GTGT nhưng không tính thuế phần thu nhập thì có đúng không? Xin chân thành cảm ơn.

  Nội dung này được Sở Xây dựng Quảng Ninh tư vấn như sau:

  • - Căn cứ khoản 1, điều 1, Luật số 31/2013/QH13 “Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng” có hiệu lực từ ngày 01/01/2014, quy định về đối tượng không chịu thuế: “Dịch vụ duy trì vườn thú, vườn hoa, công viên, cây xanh đường phố, chiếu sáng công cộng; dịch vụ tang lễ”. Đối chiếu với Hồ sơ Dự toán gửi kèm Tờ trình số 1195/TTr-UBND ngày 22/10/2014 của UBND huyện Hoành Bồ “V/v thẩm định dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn huyện Hoành Bồ năm 2014” thì các hạng mục dự toán: Duy trì cây xanh đô thị và Chiếu sáng đô thị đều tính thuế giá trị gia tăng là chưa đúng với Luật số 31/2013/QH13 của Quốc hội. Do vậy tại Công văn 2449/SXD-KTXD ngày 28/10/2014 của Sở Xây dựng “v/v thẩm định dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn huyện Hoành Bồ 2014”, Sở Xây dựng đề nghị đơn vị bỏ tính thuế giá trị gia tăng đối với 2 hạng mục trên theo đúng quy định của pháp luật Thuế hiện hành.

   - Căn cứ điểm 1.a). khoản 4, điều 1, Luật số 31/2013/QH13 của Quốc hội quy định về phương pháp khấu trừ thuế: “Số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp khấu trừ thuế bằng số thuế giá trị gia tăng đầu ra trừ số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ”. Do đó khi lập dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị, giá hàng hóa dịch vụ đầu vào (vật liệu, nhân công, máy thi công) là giá chưa tính thuế giá trị gia tăng, vì phần thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào đó, đơn vị kinh doanh sẽ được khấu trừ với phần thuế giá trị gia tăng của dịch vụ công ích đô thị do đơn vị cung cấp, bán ra.

   - Căn cứ điểm 1.b), khoản 4, điều 1, Luật số 31/2013/QH13 của Quốc hội quy định về thuế giá trị gia tăng đầu ra: “Thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng bằng giá tính thuế của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế bán ra nhân với thuế suất thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ đó”. Đối với dịch vụ công ích đô thị chịu thuế giá trị gia tăng (theo khoản 1, điều 1, Luật số 31/2013/QH13) thì giá tính thuế là doanh thu từ hoạt động dịch vụ công ích đô thị đó. Theo quy định hiện hành của Bộ Xây dựng về quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị (Thông tư 06/2008/TT-BXD): Doanh thu từ hoạt động dịch vụ công ích đô thị bao gồm các khoản chi phí để thực hiện dịch vụ (chi phí trực tiếp + chi phí chung) cộng với phần lợi nhuận định mức của đơn vị. Do đó trong bảng tổng hợp dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị theo quy định hiện hành, thuế giá trị gia tăng tính trên tổng các khoản mục: chi phí trực tiếp, chi phí chung và lợi nhuận định mức. Đối chiếu với câu hỏi của độc giả, nếu bảng tổng hợp dự toán chi phí, thuế giá trị gia tăng không tính trên phần lợi nhuận là chưa đúng với quy định pháp luật hiện hành./.

   (Theo Công văn số 1652/SXD-KTXD)


  Nguồn:

  CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn