Thay đổi nơi làm việc có đăng ký lại người phụ thuộc?

Ngày hỏi:25/06/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi, với trường hợp người có thu nhập phải chịu thuế thu nhận cá nhân thay đổi nơi làm việc, nơi cưu trú thì có phải đăng ký lại người phụ thuộc không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điểm b Khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về mức giảm trừ gia cảnh như sau:

   b) Mức giảm trừ gia cảnh

   b.1) Đối với người nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng, 108 triệu đồng/năm.

   b.2) Đối với mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng."

   Theo Điểm i Khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC Cquy định

   i) Người nộp thuế chỉ phải đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh cho mỗi một người phụ thuộc một lần trong suốt thời gian được tính giảm trừ gia cảnh. Trường hợp người nộp thuế thay đổi nơi làm việc, nơi kinh doanh thì thực hiện đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc như trường hợp đăng ký người phụ thuộc lần đầu theo hướng dẫn tại tiết h.2.1.1.1, điểm h, khoản 1, Điều này.

   => Theo quy định trên thì nếu người nộp thuế thu nhập cá nhân chuyển nơi làm việc thì phải đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh như đăng ký lần đầu tại nơi làm việc cũ. Và thực hiện việc gửi hồ sơ theo quy định trên. Vậy nên, khi chuyển nơi làm việc phải thực hiện việc đăng ký lại nếu không đăng ký lại thì người nộp thuế đó sẽ không được giảm trừ gia cảnh. -> Việc đăng ký lại người phụ thuộc khi đổi nơi làm việc là bắt buộc.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn