Thay đổi thông tin về nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế

Ngày hỏi:24/10/2019

Tôi đang tìm hiểu về hướng dẫn giao dịch điện tử lĩnh vực thuế. Cho tôi hỏi theo quy định mới hiện nay thì thay đổi thông tin về nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thay đổi thông tin về nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Khoản 10 Điều 1 Thông tư 66/2019/TT-BTC (có hiệu lực ngày 05/11/2019) sửa đổi Điều 21 Thông tư 110/2015/TT-BTC thì thay đổi thông tin về nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế như sau:

   Trường hợp thông tin về nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế (gồm: loại thuế, mẫu hồ sơ khai thuế, kỳ tính thuế, kỳ khai thuế, ngày bắt đầu, ngày kết thúc phải nộp hồ sơ khai thuế) trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế không đúng hoặc có thay đổi, người nộp thuế sử dụng tài khoản giao dịch thuế điện tử truy cập Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc của tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN và điều chỉnh thông tin. Cơ quan thuế thực hiện cập nhật thông tin về nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế của người nộp thuế, đồng thời gửi thông tin xác nhận cho người nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày người nộp thuế điều chỉnh thông tin.

   Trên đây là quy định về thay đổi thông tin về nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn