Thời điểm phát sinh người phụ thuộc để tính giảm trừ gia cảnh khi nộp thuế thu nhập cá nhân

Ngày hỏi:19/03/2019

Chào Ban biên tập, tôi vừa được công ty quyết toán thuế thu nhập phát sinh trong năm 2018, trong tháng sắp tới đây tôi sẽ được hoàn thuế. Trong năm rồi tôi có bố mẹ bên vợ đủ điều kiện tính giảm trừ gia cảnh là người phụ thuộc. Tôi không nắm rõ quy định về vấn đề này. Nên tôi có thắc mắc sau mong nhận phản hồi. Cụ thể: Thời điểm phát sinh người phụ thuộc để tính giảm trừ gia cảnh khi nộp thuế thu nhập cá nhân là lúc nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thời điểm phát sinh người phụ thuộc để tính giảm trừ gia cảnh khi nộp thuế thu nhập cá nhân quy định tại Khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC. Cụ thể:

   - Người nộp thuế được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nếu người nộp thuế đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế.

   - Khi người nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc sẽ được cơ quan thuế cấp mã số thuế cho người phụ thuộc và được tạm tính giảm trừ gia cảnh trong năm kể từ khi đăng ký. Đối với người phụ thuộc đã được đăng ký giảm trừ gia cảnh trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được giảm trừ gia cảnh cho đến khi được cấp mã số thuế.

   - Trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc. Riêng đối với người phụ thuộc khác theo hướng dẫn tại tiết d.4, điểm d, khoản 1, Điều này thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh chậm nhất là ngày 31 tháng 12 của năm tính thuế, quá thời hạn nêu trên thì không được tính giảm trừ gia cảnh cho năm tính thuế đó.

   - Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong năm tính thuế. Trường hợp nhiều người nộp thuế có chung người phụ thuộc phải nuôi dưỡng thì người nộp thuế tự thỏa thuận để đăng ký giảm trừ gia cảnh vào một người nộp thuế.

   Và tại Thông tư 111/2013/TT-BTC, có quy định về những người được tính là người phụ thuộc khi xét giảm trừ gia cảnh. Trong đó có:
   ...
   Cha đẻ, mẹ đẻ; cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng); cha dượng, mẹ kế; cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp của người nộp thuế đáp ứng điều kiện là người ngoài độ tuổi lao động phải không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.
   ...

   Bên cạnh đó, tại Điểm 1 Điều 3 Luật lao động 2012 thì tuổi lao động được tính từ đủ 15 tuổi đến thời điểm nghỉ hưu. Trong khi đó tuổi nghỉ hưu được xác định như sau:

   - Người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi.

   Vậy nên người ngoài độ tuổi lao động được xác định là đủ 55 tuổi đối với nữ và đủ 60 tuổi đối với nam.

   Như vậy, theo quy định trên thì bạn sẽ được giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc kể từ tháng bố mẹ vợ đáp ứng điều kiện về độ tuổi và được tính từ thời điểm bạn đăng ký người phụ thuộc.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn