Thời điểm tính thuế TNCN đối với chuyển nhượng bât động sản.

Ngày hỏi:23/02/2016
Xin hỏi khi thực hiện chuyển nhượng bất động sản là nhà ở thì thời điểm tính thuế thu nhập cá nhân được quy định như thuế nào?

  Nội dung này được Cục Thuế Yên Bái tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 17 Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính thì thời điểm tính thuế từ chuyển nhượng bất động sản được xác định như sau:

   -Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng không có thỏa thuận bên mua là người nộp thuế thay cho bên bán thì thời điểm tính thuế là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực theo quy định của pháp luật;

   -Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng có thỏa thuận bên mua là người nộp thuế thay cho bên bán thì thời điểm tính thuế là thời điểm làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản.

   -Trường hợp cá nhân nhận chuyển nhượng nhà ở hình thành trong tương lai, quyền sử dụng đất gắn với công trình xây dựng tương lai là thời điểm cá nhân nộp hồ sơ khai thuế với cơ quan thuế.

   Như vậy, bạn căn cứ vào trường hợp cụ thể của mình để xác định thời điểm tính thuế Thu nhập cá nhân đúng quy định.


  Nguồn:

  Trang thông tin Cục thuế Yên Bái
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn