Thời hạn cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế

Ngày hỏi:30/07/2019

Chào anh chị, cho tôi hỏi theo quy định mới được ban hành về hoạt động quản lý thuế thì thời hạn cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế tối đa là bao nhiêu ngày?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 2 Điều 103 Luật quản lý thuế 2019 có hiệu lực ngày 01/7/2020 quy định thủ tục cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế như sau:

   Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế cho doanh nghiệp trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trường hợp từ chối cấp thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

   => Như vậy, với quy định trên thì thời hạn cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế cho doanh nghiệp là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn