Thời hạn công bố quyết định kiểm tra thuế mới nhất

Ngày hỏi:31/07/2019

Chào ban biên tập, cho tôi hỏi theo quy định mới được ban hành về hoạt động quản lý thuế thì thời hạn công bố quyết định kiểm tra thuế được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 3 Điều 110 Luật quản lý thuế 2019 có hiệu lực ngày 01/7/2020 quy định:

   Quyết định kiểm tra thuế phải được gửi cho người nộp thuế trong thời hạn 03 ngày làm việc và thực hiện công bố trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ký. Trước khi công bố quyết định kiểm tra mà người nộp thuế chứng minh được số tiền thuế đã khai là đúng và nộp đủ số tiền thuế phải nộp thì cơ quan quản lý thuế bãi bỏ quyết định kiểm tra thuế.

   => Như vậy, kể từ ngày ký vào quyết định kiểm tra thuế thì trong thời hạn 10 làm việc cơ quan quản lý thuế phải thực hiện công bố quyết định kiểm tra thuế.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn