Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 4/2020 là khi nào?

Ngày hỏi:04/04/2020

Đối với trường hợp nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng thì thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 4/2020 là khi nào? Cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định:

   Thời hạn nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo. Việc nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng được thực hiện trong thời gian 12 tháng kể từ ngày thành lập hoặc kể từ ngày chuyển sang diện mua hóa đơn của cơ quan thuế. Hết thời hạn trên, cơ quan thuế kiểm tra việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và tình hình kê khai, nộp thuế để thông báo doanh nghiệp chuyển sang Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý. Trường hợp chưa có thông báo của cơ quan thuế, doanh nghiệp tiếp tục báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.

   ...

   Như vậy, đối với trường hợp nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng thì hạn cuối là ngày 20/4/2020. Khác với trường hợp nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng, nếu nộp theo quý thì thời hạn là 30/4/2020.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Báo cáo sử dụng hóa đơn
  Hóa đơn bán hàng
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn