Thông tin đầu vào của hệ thống thông tin kế toán thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Ngày hỏi:20/03/2020

Ban biên tập cho tôi hỏi. Theo quy định của pháp luật hiện hành thì thông tin đầu vào của hệ thống thông tin kế toán thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 6 Quyết định 3613/QĐ-TCHQ năm 2019, có quy định về thông tin đầu vào của hệ thống thông tin kế toán thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, như sau:

   1. Các loại chứng từ kế toán được quy định tại chế độ kế toán thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hiện hành.

   2. Nguồn thông tin để hạch toán từ hệ thống nghiệp vụ Hải quan:

   - Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS.

   - Cổng thanh toán điện tử Hải quan.

   - Hệ thống trao đổi trung ương Thuế - Hải quan - Kho bạc - Tài chính.

   - Hệ thống thông quan điện tử tập trung V5 (TQĐT-V5).

   - Hệ thống quản lý thông tin miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế.

   - Hệ thống quản lý vi phạm hải quan.

   3. Ngoài các thông tin đầu vào quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này, các thông tin đầu vào khác phải được thu thập, cập nhật kịp thời, chính xác vào hệ thống KTTTT một cách thống nhất và được khai thác, sử dụng, lưu trữ theo quy định. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được cập nhật vào hệ thống KTTTT, đảm bảo theo dõi, ghi sổ kế toán. Định kỳ kiểm tra đối chiếu số liệu phát sinh trong kỳ trước khi khóa sổ kế toán.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn