Thu nhập làm thêm ngoài giờ có phải chịu thuế thu nhập cá nhân không

Lương tôi gần 2 triệu đồng/tháng, có làm thêm ngoài giờ của công ty khác, vậy thu nhập đó có phải chịu thuế thu nhập cá nhân không ? nếu chịu thi đóng như thế nào?

  Nội dung này được Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS tư vấn như sau:

  • Bạn làm việc ở hai Công ty đều được trả tiền lương, tiền công, không phân biệt thời gian làm việc trong giờ hay ngoài giờ trong trường hợp bạn đi làm thêm ở 1 công ty khác, theo đó thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công của bạn là tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công mà bạn nhận được hàng tháng từ hai công ty nêu trên.

   Thu nhập tính thuế của bạn bằng (=) Tổng thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công nhận được từ hai Công ty nêu trên trừ đi (-) giảm trừ gia cảnh(cho chính bản thân bạn và người phụ thuộc mà ban nuôi dương nếu có) trừ đi (-) các khoản đóng góp bảo hiểm bắt buộc trừ đi (-) các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo(Nếu có). Phần thu nhập tính thuế còn lại được áp dụng tính thuế theo biểu thuế luỹ tiến từng phần.


  Nguồn:

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn