Thu tiền thuế thu nhập cá nhân, thuế trước bạ khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Ngày hỏi:22/06/2015
Năm 1989 ông An được cấp GCNQSDĐ có 400m2 đất ở. năm 1994 ông an sang nhượng lại cho ông Bút thửa đất trên, ông bút chưa làm thử tục sang tên theo quy định và giữ GCN của ông an. đến năm 2003 ông bút đăng ký theo hệ thống đo đạc chính quy theo chủ trương của huyện Lộc Ninh, nhưng chưa làm thủ tục rút GCNQSDĐ theo quy định, năm 2004 tôi mua lại thửa đất trên từ ông Bút kèm theo sổ đứng tên ông an. tôi làm thủ tục sang nhượng thì có phải đóng 2 lần thuế không? tức là từ ông an sang ông Bút, và từ ông bút sang tên tôi. nếu thu thì thu như thế nào? vì cán bộ thuế nói tôi phải đóng tiền 2 lần. biết là hiện tại ông an và ông bút đã đi khỏi địa phương có xác nhận công an địa phương. tôi làm thủ tục theo khoản 2 điều 82 nghị định 45/2013 luật đất đai

  Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Bình Phước tư vấn như sau:

  • Tại khoản 5 Điều 30 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân về các khoản thu nhập chịu thuế quy định:

   “Đối với trường hợp người sử dụng đất do nhận chuyển nhượng trước ngày 01 tháng 01 năm 2009 nay nộp hồ sơ hợp lệ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận thì chỉ thu một (01) lần thuế thu nhập cá nhân của lần chuyển nhượng cuối cùng, các lần chuyển nhượng trước đó không thực hiện truy thu thuế.”

   Căn cứ vào quy định trên thì bạn chỉ nộp một (01) lần thuế TNCN đối với chuyển nhượng BĐS vào năm 2004.

   Chào bạn./.


  Nguồn:

  Cục Thuế Bình Phước
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn