Thủ tục hủy hóa đơn giá trị gia tăng

Ngày hỏi:12/11/2016

Chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Khánh Linh, là kế toán công ty X tại TP. HCM. Thủ tục hủy hóa đơn giá trị gia tăng khi chuyển địa điểm kinh doanh hoặc giải thể công ty. Thủ tục hủy hóa đơn giá trị gia tăng theo quy định? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Khi không trực tiếp sử dụng hóa đơn do chuyển địa điểm kinh doanh hay giải thể doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải tiến hành làm thủ tục hủy hóa đơn giá trị gia tăng theo hướng dẫn tại Điều 29 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ tài chính quy định về thủ tục hủy hóa đơn giá trị gia tăng.

  Các trường hợp hủy hóa đơn

  - Hóa đơn đặt in bị in sai, in trùng, in thừa.

  - Tổ chức, hộ, cá nhân có hóa đơn không trực tiếp sử dụng phải thực hiện hủy hóa đơn.

  - Các loại hoá đơn đã lập của các đơn vị kế toán được hủy theo quy định của pháp luật.

  Thời hạn hủy hóa đơn

  Thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày có thông báo với cơ quan thuế. Trường hợp doanh nghiệp còn lưu giữ hóa đơn thuộc các trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hết giá trị sử dụng, thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là mười (10) ngày kể từ ngày cơ quan thuế thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm được hóa đơn đã mất.

  Trình tự, thủ tục hủy hóa đơn.

  - Lập bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy.

  - Thành lập Hội đồng hủy hóa đơn. Hội đồng hủy hóa đơn phải có đại diện lãnh đạo, đại diện bộ phận kế toán tổ chức.

  Hộ, cá nhân kinh doanh không phảo thành lập Hội đồng khi hủy hóa đơn.

  - Các thành viên Hội đồng hủy hóa đơn phải ký vào biên bản hủy hóa đơn và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai sót.

  Hồ sơ hủy hóa đơn gồm:

  - Quyết định thành lập Hội đồng hủy hóa đơn, trừ trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh;

  - Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy ghi chi tiết: tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy (từ số…đến số…hoặc kê chi tiết từng số hóa đơn nếu số hóa đơn cần hủy không liên tục);

  - Biên bản hủy hóa đơn;

  - Thông báo kết quả hủy hóa đơn phải có nội dung: loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số…đến số, lý so hủy, ngày giờ hủy, phương pháp hủy.

  Hồ sơ hủy hóa đơn được lưu tại tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn.

  Riêng Thông báo kết quả hủy hóa đơn được thành lập thành hai (02) bản, một bản lưu, một bản gửi đén cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày thực hiện hủy hóa đơn.

  Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về thủ tục hủy hóa đơn giá trị gia tăng. Bạn nên tham khảo chi tiết Thông tư 39/2014/TT-BTC để nắm rõ quy định này.

  Trân trọng!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
ĐANG PHÂN TÍCH CĂN CỨ PHÁP LÝ
 • đang phân tích....
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn