Thử việc có phải đóng thuế thu nhập cá nhân hay không?

Ngày hỏi:01/11/2018

Tôi đang thử việc tại một công ty và mới đây tôi vừa được nhận tháng lương đầu tiên. Được nhận lương khiến tôi rất vui nhưng không hiểu sao tôi lại bị trừ 10% tiền lương, tôi đã lên hỏi mọi người và họ nói 10% đó là thuế thu nhập cá nhân của tôi. Câu trả lời của họ tôi thấy không thỏa đáng và rất bất hợp lí. Vậy mọi người cho tôi hỏi: Thử việc có phải đóng thuế thu nhập cá nhân hay không? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Về vấn đề này của bạn thì tại Điểm i Khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC Hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành có quy định như sau:

   "Điều 25. Khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế

   1. Khấu trừ thuế

   ..........

   i) Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác

   Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

   Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

   Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế (vào mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) và nộp cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.

   Cá nhân làm cam kết theo hướng dẫn tại điểm này phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết."

   Như vậy, theo quy định này thì nếu bạn làm việc theo hợp đồng thử việc với mức thu nhập từ 2.000.000 đồng/lần trở lên thì công ty của bạn phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho bạn.

   Tuy nhiên, nếu bạn chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của bạn sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì bạn có thể làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi cho công ty của bạn để công ty làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của bạn bạn nhé.

   Trên đây là nội dung trả lời về việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với người lao động thử việc. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Thông tư 111/2013/TT-BTC.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn