Thuế GTGT của khoản lãi vay không phải tổ chức tín dụng.

Ngày hỏi:26/05/2014
Chào Anh/Chị! Công ty Tôi có kinh doanh buôn bán với công ty A, Trước khi thực hiện hợp đồng, Cty A tạm ứng cho Công Ty tôi một khoản tiền. Khoản tiền này công ty tôi phải chịu 2 mức lãi suất khác nhau, với ý nghĩa khác nhau: lãi khoán và lãi ứng vốn. Sau đó cty A suất hóa đơn về khoản lãi vay này cho công ty tôi với đồng 1 thuế suất 10%. Xin cho tôi hỏi: Công Ty A làm vậy có đúng không? và Công ty tôi có được hoàn thuế đầu vào không?

  Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Bình Phước tư vấn như sau:

  • Căn cứ điểm b, khoản 8, Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng, quy định.

   Điều 4. Đối tượng không chịu thuế GTGT

   b) Hoạt động cho vay riêng lẻ, không phải hoạt động kinh doanh, cung ứng thường xuyên của người nộp thuế không phải là tổ chức tín dụng.

   Ví dụ: Công ty cổ phần VC có tiền nhàn rỗi tạm thời chưa phục vụ hoạt động kinh doanh, Công ty cổ phần VC ký hợp đồng cho Công ty T vay tiền trong thời hạn 6 tháng và được nhận khoản tiền lãi thì khoản tiền lãi Công ty cổ phần VC nhận được thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

   Căn cứ quy định trên, Trường hợp Công ty A không phải là tổ chức tín dụng có khoản tiền cho Công ty bạn vay, Công ty A nhận khoản tiền lãi thì khoản tiền lãi nhận được thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

   Chào bạn !


  Nguồn:

  Cục Thuế Bình Phước
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn