Thuế GTGT (thuế suất vỏ hạt điều và bả vỏ hạt điều)

Ngày hỏi:28/04/2015
Xin kính chào cục thuế bình phước công ty của tôi ép dầu vỏ hạt điều Tôi xin hỏi cục thuế là dầu vỏ hạt điều hiện nay là thuế suất thuế GTGT là 10%, vậy bả của vỏ hạt điều khi công ty tôi xuất hóa đơn là thuế suât 10% hay là không chịu thuế. Vì tôi có đọc công văn số 7062/BTC-TCT ngày 29/5/2014 nhưng tôi vẫn chưa hiểu được nội dung của công văn, nay xin cục thuế giải đáp giúp công ty để công ty tôi thực hiện tốt nghĩa vụ thuế đúng quy định của pháp luật

  Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Bình Phước tư vấn như sau:

  • Căn cứ khoản 5, Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về thuế GTGT, quy định:

   “Điều 5. Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

   Doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Trên hoá đơn GTGT, ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi, gạch bỏ.

   Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho các đối tượng khác như hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác thì phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo mức thuế suất 5% hướng dẫn tại khoản 5 Điều 10 Thông tư này

   Hộ, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức kinh tế khác nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT khi bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường ở khâu kinh doanh thương mại thì kê khai, tính nộp thuế GTGT theo tỷ lệ 1% trên doanh thu”.

   Căn cứ công văn số 7062/BTC-TCT ngày 29/5/2014 của Bộ Tài chính.

   Căn cứ công văn số 3924/TCT-CS ngày 10/9/2014 của Tổng cục Thuế.

   Căn cứ quy định trên, qua nội dung câu hỏi. Công ty bạn bán bả vỏ điều là sản phẩm trồng trọt, chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường.

   - Trường hợp Công ty bạn tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.

   - Trường hợp Công ty bạn tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán cho các đối tượng khác như hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác thì phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo mức thuế suất 5%.

   Trường hợp Công ty bạn tính thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT bán ở khâu kinh doanh thương mại thì kê khai, tính nộp thuế GTGT theo tỷ lệ 1% trên doanh thu.

   Chào bạn !


  Nguồn:

  Cục Thuế Bình Phước
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn