Thuế môn bài

Ngày hỏi:16/09/2015
Mới thành lập công ty thì khi nào mới đóng thuế môn bài, vốn điều lệ cty 5 tỷ thì đóng thuế bao nhiêu? xin cám ơn!

  Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Bình Phước tư vấn như sau:

  • Căn cứ Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 07/5/2003 của Bộ Tài chính về thuế Môn bài, quy định.

   Các tổ chức kinh tế nêu trên nộp thuế Môn bài căn cứ vào vốn đăng ký ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư theo biểu như sau:

   Đơn vị: đồng

   Bậc

   thuế môn bài

   Vốn đăng ký

   Mức thuế Môn bài cả năm

   - Bậc 1

   Trên 10 tỷ

   3.000.000

   - Bậc 2

   Từ 5 tỷ đến 10 tỷ

   2.000.000

   - Bậc 3

   Từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ

   1.500.000

   - Bậc 4

   Dưới 2 tỷ

   1.000.000

   Căn cứ Điều 17 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính, quy định.

   “Điều 17. Khai thuế môn bài

   Khai thuế môn bài một lần khi người nộp thuế mới ra hoạt động kinh doanh chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh”.

   Căn cứ quy định trên. Công ty bạn mới thành lập, thời gian khai và nôp thuế môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh. Vôn điều lệ 5 tỷ đồng, mức thuế môn bài cả năm là 2.000.000 đ.

   Chào bạn!


  Nguồn:

  Cục Thuế Bình Phước
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn