Thuế môn bài năm 2014

Ngày hỏi:22/02/2014
Công ty TNHH MTV đã đăng ký kê khai thuế và nộp thuế môn bài năm 2014, nay Công ty chuyển thành công ty TNHH có hai thành viên góp vốn (Thay đổi cả chức danh giám đốc,vốn đăng ký kinh doanh từ 500 triệu lên 1 tỷ ) Vậy công ty có phải nộp thuế môn bài sau khi thay đổi hay không ?

  Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Bình Phước tư vấn như sau:

  • Căn cứ khoản 2, Điều 17 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, quy định:

   “Đối với người nộp thuế đang hoạt động kinh doanh đã khai, nộp thuế môn bài thì không phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho các năm tiếp theo nếu không thay đổi các yếu tố làm thay đổi về mức thuế môn bài phải nộp.

   - Trường hợp người nộp thuế có sự thay đổi các yếu tố liên quan đến căn cứ tính thuế làm thay đổi số thuế môn bài phải nộp của năm tiếp theo thì phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho năm tiếp theo, thời hạn khai thuế chậm nhất là ngày 31/12 của năm có sự thay đổi”.

   Căn cứ khoản 1 Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 07/5/2003 của Bộ Tài chính,về việc điều chỉnh mức thuế Môn bài, quy định:

   “Các tổ chức kinh tế nêu trên nộp thuế Môn bài căn cứ vào vốn đăng ký ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư theo biểu như sau:

   Đơn vị: đồng

   BẬC

   THUẾ MÔN BÀI

   VỐN ĐĂNG KÝ

   MỨC THUẾ MÔN BÀI CẢ NĂM

   - Bậc 1

   Trên 10 tỷ

   3.000.000

   - Bậc 2

   Từ 5 tỷ đến 10 tỷ

   2.000.000

   - Bậc 3

   Từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ

   1.500.000

   - Bậc 4

   Dưới 2 tỷ

   1.000.000

   Căn cứ quy định trên, qua nội dung câu hỏi. Công ty bạn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty TNHH MTV sang Công ty TNHH hai thành viên, đồng thời tăng vốn từ 500 triệu đồng lên 1 tỷ đồng thì không phải kê khai bổ sung thuế môn bài của năm tiếp theo vì số vốn thay đổi vẫn tương ứng với mức thuế môn bài phải nộp là 1.000.000 đồng/năm.

   Chào bạn!


  Nguồn:

  Cục Thuế Bình Phước
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn