Thuế thu nhập cá nhân đối với nhà ở hình thành trong tương lai

Ngày hỏi:18/11/2010
Thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng nhà ở hình thành trong tương lai được pháp luật hiện hành quy định như thế nào?

  Nội dung này được Công ty Luật Vinabiz tư vấn như sau:

  • Trường hợp chuyển nhượng bất động sản hình thành trong tương lai khi chuyển nhượng phải kê khai thuế TNCN.

   Căn cứ vào Điều 19 của Nghị định 65/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013 của Chính phủ có hướng dẫn thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng bất động sản là quyền sử dụng đất gắn với công trình xây dựng trên đất, kể cả công trình xây dựng hình thành trong tương lai thì :

   - Thu nhập tính thuế được xác định bằng giá chuyển nhượng trừ (-) giá vốn và các chi phí hợp lý liên quan.

   - Giá chuyển nhượng là giá thực tế ghi trên hợp đồng chuyển nhượng tại thời điểm chuyển nhượng; Đối với công trình xây dựng hình thành trong tương lai thì được xác định căn cứ vào tỷ lệ góp vốn trên tổng giá trị hợp đồng nhân (x) với giá tính lệ phí trước bạ công trình xây dựng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

   - Giá vốn được xác định căn cứ vào giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng tại thời điểm mua.

   - Chi phí hợp lý liên quan là các khoản chi phí thực tế phát sinh và có chứng từ, hóa đơn hợp pháp

   Căn cứ vào Điều 22 của Nghị định 65/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013 của Chính phủ, thuế suất đối với thu nhập chuyển nhượng bất động sản là 25% trên thu nhập tính thuế. Theo quy định tại điều 14, Luật thuế TNCN sửa đổi có hiệu lực ngày 1/7/2013 thì thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng bất động sản được xác định bằng giá chuyển nhượng bất động sản trừ giá mua bất động sản và các chi phí liên quan.

   Trường hợp người nộp thuế không xác định hoặc không có hồ sơ để xác định giá vốn và chứng từ hợp pháp xác định các chi phí liên quan làm cơ sở xác định thu nhập tính thuế thì áp dụng thuế suất 2% trên giá chuyển nhượng.

   Nguồn: Công ty Luật Vinabiz/seatimes.com.vn


  Nguồn:

  Theo Tin Mới
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn