Thuế thu nhập cá nhân với nhà thầu nước ngoài

Ngày hỏi:09/04/2012

Tổng cục Thuế hướng dẫn việc quản lý thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với các nhà thầu (bao gồm cả nhà thầu phụ) nước ngoài trả thu nhập cho nhân viên thực hiện các công việc tại Việt Nam.

  Nội dung này được Tổng cục Thuế tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 24, Điều 33 Luật Thuế TNCN và Điều 30 Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế TNCN, trường hợp nhà thầu có cơ sở thường trú tại Việt Nam trực tiếp chi trả tiền lương, tiền công cho nhân viên thực hiện các công việc tại Việt Nam thì cơ sở thường trú của nhà thầu có trách nhiệm khấu trừ, kê khai nộp thuế TNCN đối với các khoản thu nhập trả cho các nhân viên này.

   Trường hợp nhà thầu không có cơ sở thường trú tại Việt Nam trực tiếp trả tiền lương, tiền công cho nhân viên hiện diện hoặc không hiện diện tại Việt Nam do thực hiện các công việc tại Việt Nam thì chủ đầu tư có trách nhiệm thông báo cho nhà thầu để nhà thầu thông báo cho cá nhân nước ngoài thực hiện nộp thuế TNCN tại Việt Nam. Cá nhân có trách nhiệm kê khai, nộp thuế TNCN đối với thu nhập chịu thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn