Thuế TNCN của Trưởng VPĐD không hiện diện tại Việt Nam

Ngày hỏi:08/06/2010

Trưởng Văn phòng đại diện là người nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam nhưng có thu nhập phát sinh tại Việt Nam thì sẽ tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) như thế nào?

  Nội dung này được Tổng cục Thuế tư vấn như sau:

  • Đối tượng nộp thuế

   Tại điểm b, khoản 1, Điều 6, chương II Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định: Đối với người nước ngoài không cư trú tại Việt Nam thì thu nhập chịu thuế là tổng số thu nhập phát sinh tại Việt Nam, được chi trả cho công việc tiến hành tại Việt Nam, không phân biệt nơi nhận thu nhập ở Việt Nam hay ở nước ngoài.

   Theo điểm b, khoản 1, Điều 2 Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 của Chính phủ, đối với cá nhân không cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh tại Việt Nam, không phân biệt nơi chi trả thu nhập.

   Căn cứ các quy định trên, trường hợp trưởng văn phòng đại diện là người nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam nhưng có thu nhập phát sinh tại Việt Nam thì từ ngày 31/12/2008 trở về trước phải kê khai nộp thuế thu nhập đối người có thu nhập cao, từ ngày 1/1/2009 trở về sau phải kê khai nộp thuế TNCN đối với khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công phát sinh tại Việt Nam.

   Đối tượng miễn thuế

   Theo Thông tư số 133/2004/TT-BTC ngày 31/12/2004 của Bộ Tài chính, nếu cá nhân là đối tượng cư trú của nước ký kết Hiệp định với Việt Nam có thu nhập từ hoạt động làm công tại Việt Nam mà đồng thời thỏa mãn cả 3 điều kiện sau đây, thì tiền công thu được từ công việc thực hiện tại Việt Nam sẽ được miễn thuế thu nhập tại Việt Nam:

   Thứ nhất, cá nhân đó có mặt tại Việt Nam dưới 183 ngày trong giai đoạn 12 tháng bắt đầu hoặc kết thúc trong năm tính thuế.

   Thứ hai, chủ lao động không phải là đối tượng cư trú của Việt Nam bất kể tiền công đó được trả trực tiếp bởi chủ lao động hoặc thông qua một đối tượng đại diện cho chủ lao động.

   Thứ ba, tiền công đó không do một cơ sở thường trú mà chủ lao động có tại Việt Nam chịu và phải trả.

   Căn cứ quy định trên, trường hợp cá nhân người nước ngoài là công dân của nước có ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần với Việt Nam, đang giữ chức vụ trưởng văn phòng đại diện tại Việt Nam, không hiện diện tại Việt Nam, thoả mãn các điều kiện về chủ lao động và cơ sở thường trú của chủ lao động thì từ ngày 31/12/2008 trở về trước miễn thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, từ ngày 1/1/2009 trở về sau miễn thuế TNCN đối với khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công phát sinh tại Việt Nam.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn