Thuế TNCN đối với cá nhân làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp

Ngày hỏi:22/09/2015
Theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC, đối với Doanh nghiệp XS, BH, bán hàng đa cấp đã ấn định tỷ lệ thuế TNCN là 5% trên doanh thu tính thuế TNCN (Là khoản hoa hồng, tiền thưởng… trong năm từ 100 triệu đồng trở lên). Phần này còn có được trừ 9 triệu đồng/ người không hay thu trực tiếp 5% luôn! Nếu trường hợp không được trừ, thì theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC có hiệu lực 30/7/2015 áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2015 trở đi. Vậy khoản thuế TNCN tính theo Thông tư số 111/2013/TT-BTC từ đầu năm đến tháng 7/2015 được giải quyết ra sao? được tính theo thông tư số 111/2013/TT-BTC đến tháng 7/2015 (được trừ 9 triệu đồng); Từ tháng 8/2015 tính theo thông tư 92/2015/TT-BTC hay tính lại từ đầu năm ?

  Nội dung này được Cục Thuế Vĩnh Long tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 2, Điều 5 và Khoản 1, Điều 25, Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế hướng dẫn phương pháp tính thuế đối với cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp:

   “ Điều 5: Phương pháp tính thuế đối với cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp

   ...

   2. Căn cứ tính thuế

   Căn cứ tính thuế đối với cá nhân làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp là doanh thu tính thuế và tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân tính trên doanh thu.

   a) Doanh thu tính thuế

   Doanh thu tính thuế là doanh thu bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của tổng số tiền hoa hồng, các khoản thưởng dưới mọi hình thức, các khoản hỗ trợ và các khoản thu khác mà cá nhân nhận được từ công ty xổ số kiến thiết, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán hàng đa cấp (sau đây gọi là tiền hoa hồng).

   a) Tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân tính trên doanh thu

   Tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp là 5%”.

   b) Xác định số thuế phải nộp

   Số thuế TNCNphải nộp

   =

   Doanh thu tính thuếTNCN

   x

   Tỷ lệ thuếTNCN 5%”

   “ Điều 25. Hiệu lực thi hành

   1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 07 năm 2015 và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập cá nhân từ năm 2015 trở đi”.

   Căn cứ vào các hướng dẫn trên, kể từ kỳ tính thuế tháng 8 năm 2015 trở đi, thuế TNCN phải nộp đối với đối với cá nhân làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp là doanh thu tính thuế nhơn với thuế suất là 5%( không được giảm trừ 9 triệu đồng như trước đây). Từ kỳ tính thuế tháng 7/ 2015 trở về trược được tính tính theo hướng dẫn tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính.


  Nguồn:

  Trang thông tin Cục thuế Vĩnh Long
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn