Thuế TNCN và thuế môn bài

Ngày hỏi:09/09/2014
Chào Anh Chi, anh chị cho e hỏi: E thuê 1 người lao động phổ thông 70.00 đ/1 ngày công là 1 tháng trả 1.820.000 đ mà xuất hóa đơn ở chi cục thuế thì có phải thu tiền thuế TNCN và thuế môn bài không?

  Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Bình Phước tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính về thuế thu nhập cá nhân, quy định:

   “Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác

   Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động(theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

   Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân”.

   Căn cứ các quy định trên, qua nội dung câu hỏi. Bạn thuê 1 người lao động phổ thông 70.000 đ/1 ngày công là 1 tháng trả 1.820.000 đ. Trường hợp này bạn tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, cơ quan thuế không cấp hoá đơn và thu thuế môn bài trường hợp này.

   Chào bạn!


  Nguồn:

  Cục Thuế Bình Phước
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn