Thuế TNDN từ chuyển nhượng vốn, chứng khoán

Ngày hỏi:11/06/2010

Tổng cục Thuế giải đáp một số thắc mắc liên quan đến việc xác định thu nhập chịu thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn, chứng khoán.

  Nội dung này được Tổng cục Thuế tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ hướng dẫn về cách xác định thu nhập chịu thuế, doanh nghiệp có nhiều hoạt động kinh doanh thì thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất, kinh doanh là tổng thu nhập của tất cả các hoạt động kinh doanh.

   Trường hợp nếu có hoạt động kinh doanh bị lỗ thì được bù trừ số lỗ vào thu nhập chịu thuế của các hoạt động kinh doanh có thu nhập do doanh nghiệp lựa chọn. Phần thu nhập còn lại sau khi bù trừ áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp của hoạt động kinh doanh còn thu nhập. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản phải hạch toán riêng để kê khai nộp thuế, không được bù trừ vào thu nhập hoặc lỗ của các hoạt động kinh doanh khác.

   Theo điểm 3.1 Phần E Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoạt động chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán, doanh nghiệp có thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán thì khoản thu nhập này được xác định là khoản thu nhập khác kê khai vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

   Căn cứ quy định trên, kể từ ngày 1/1/2009, trường hợp doanh nghiệp có thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán thì khoản thu nhập này được xác định là khoản thu nhập khác và kê khai vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

   Trường hợp hoạt động chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán của doanh nghiệp phát sinh lỗ thì khoản lỗ này được bù trừ với thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh và thu nhập khác của doanh nghiệp, trừ thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn