Tiền hỗ trợ giữ xe cho nhân viên được trừ khi quyết toán thuế TNDN không?

Ngày hỏi:04/05/2020

Tôi muốn hỏi: Hàng tháng công ty tôi phải đóng 6.000.000 đồng tiền bãi giữ xe cho nhân viên. Vậy cho hỏi số tiền đó có được trừ thuế không? Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo khoản 5 Điều 1 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi năm 2013 và Khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi các Luật về thuế 2014 quy định các khoản được trừ thuế thu nhập doanh nghiệp khi đáp ứng đủ 2 điều kiện sau:

   - Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; khoản chi cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp; khoản chi thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

   - Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật. Đối với hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, trừ các trường hợp không bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật.

   Như vậy, nếu chi phí giữ xe của công ty bạn đáp ứng đủ 2 điều kiện trên thì sẽ được trừ khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn