Tiền làm quảng cáo có được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp không?

Ngày hỏi:26/11/2019

Cho tôi hỏi các chi phí cho việc quảng cáo có được tình vào thu nhập chính đáng để trừ thuế thu nhập doanh nghiệp không? Mong nhận được giải đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo khoản 5 Điều 1 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi năm 2013 quy định các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

   "...

   l) Phần thuế giá trị gia tăng đầu vào đã được khấu trừ, thuế giá trị gia tăng nộp theo phương pháp khấu trừ, thuế thu nhập doanh nghiệp;

   m) Phần chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới, tiếp tân, khánh tiết, hội nghị, hỗ trợ tiếp thị, hỗ trợ chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh vượt quá 15% tổng số chi được trừ. Tổng số chi được trừ không bao gồm các khoản chi quy định tại điểm này; đối với hoạt động thương mại, tổng số chi được trừ không bao gồm giá mua của hàng hoá bán ra;

   ..."

   Nếu phần chi quảng cáo, tiếp thị của công ty mà vượt quá 15% tổng số chi được trừ thì phần vượt quá này không được tính vào chi phí được trừ.

   Còn nếu phần chi quảng cáo, tiếp thị của công ty không vượt quá 15% tổng số chi được trừ thì khoản chi cho quảng cáo này được trừ vào doanh thu để xác định thu nhập tính thuế.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn