Tiền nhuận bút bị khấu trừ 10% thuế TNCN có đúng không?

Ngày hỏi:27/03/2019

Tôi hiện đang làm cho một công ty giải trí nên được đi đến nhiều nơi, thăm thú nhiều địa danh và được thưởng thức ẩm thực khác nhau của nhiều vùng miền, nên tôi có nhận làm cộng tác viên cho một tờ báo để viết một số bài viết về du lịch và ẩm thực. Tuy nhiên mỗi lần tôi nhận nhuận bút (vì được nhiều người xem nên nhuận bút cũng cao) thì bên báo vẫn khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân là đúng hay sai ạ? Trong khi bên công ty giải trí tôi đang làm tôi đã đóng thuế hàng tháng rồi?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điểm i Khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại Điểm c và Điểm d Khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ 2.000.000 đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

   Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

   Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế và nộp cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

   Theo đó, Tại Điểm c và Điểm d Khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC có quy định:

   "Điều 2. Các khoản thu nhập chịu thuế

   2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

   ...

   c) Tiền thù lao nhận được dưới các hình thức như: tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa, tiền hoa hồng môi giới; tiền tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; tiền tham gia các dự án, đề án; tiền nhuận bút theo quy định của pháp luật về chế độ nhuận bút; tiền tham gia các hoạt động giảng dạy; tiền tham gia biểu diễn văn hoá, nghệ thuật, thể dục, thể thao; tiền dịch vụ quảng cáo; tiền dịch vụ khác, thù lao khác.

   d) Tiền nhận được từ tham gia hiệp hội kinh doanh, hội đồng quản trị doanh nghiệp, ban kiểm soát doanh nghiệp, ban quản lý dự án, hội đồng quản lý, các hiệp hội, hội nghề nghiệp và các tổ chức khác."

   Như vậy: Căn cứ các quy định được trích dẫn trên đây thì tổ chức, cá nhân trả nhuận bút cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động mà có tổng mức trả thu nhập từ 2.000.000 đồng/lần trở lên thì tổ chức, cá nhân chi trả nhuận bút phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

   Do đó: Trường hợp bạn có làm công tạc viên cho một tờ báo (không ký hợp đồng lao động) và được chi trả nhuận bút khá cao, nếu mỗi lần chi trả nhuận bút mà từ 2.000.000 đồng trở lên thì tờ báo đó có thực hiện khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân trên số tiền nhuận bút chi trả cho bạn là phù hợp với quy định của pháp luật.

   Việc hàng tháng bạn đã đóng thuế thu nhập cá nhân bên công ty giải trí nơi bạn đang làm việc theo hợp đồng lao động không ảnh hưởng đến việc khấu trừ thuế trong trường hợp này.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn